Makton Nieruchomości Sp. z o.o.

W związku z decyzją o połączeniu MAKTON NIERUCHOMOŚCI spółką z o.o. z Gobarto Hodowca spółką z o.o. poniżej przedstawiamy Plan połączenia ww. spółek łączących się oraz dokumenty wymagane na podstawie art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

DANE SPÓŁKI

MAKTON NIERUCHOMOŚCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wspólna 70, 00 687 Warszawa,

NIP: 9512351227 I REGON 145885411 I KRS 0000402529

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy: 22 005 000 PLN (wpłacony w całości)

Kontakt

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji skontaktuj się z nami!