Ostatnia zmiana dokonana na dzień:  19.12.2019

Liczba akcji ogółem: 27 800 229

           

  Lp
 
 

Akcjonariusz

 
 

Liczba akcji

 
 

Udział w kapitale
zakładowym (%)

 
 

Liczba głosów

 
 

Udział w ogólnej
liczbie głosów
(%)

 
 

1

 
CEDROB SA
23 843 130
 

85,77%

 

23 843 130

 

85,77%

2Pozostali
3 957 099
14,23%
3 957 099
14,23%
Łącznie
27 800 229
100,00%
27 800 229
100,00%


2014

2013

2011

2010

2009