Ostatnia zmiana dokonana na dzień:  02.10.2019

Liczba akcji ogółem: 27 800 229

           

  Lp
 
 

Akcjonariusz

 
 

Liczba akcji

 
 

Udział w kapitale
zakładowym (%)

 
 

Liczba głosów

 
 

Udział w ogólnej
liczbie głosów
(%)

 
 

1

 
 
CEDROB SA
 
23 818 130
 

85,68%

 
 

23 818 130

 
 

85, 68%

 
2Pozostali
3 982 099
14,32%
3 982 099
14,32%
Łącznie
27 800 229
100,00%
27 800 229
100,00%


2014

2013

2011

2010

2009