Strategia na lata 2015-2019, która stanowi kontynuację założeń kierunków rozwoju Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej przyjętych w 2010, zakłada:

  • rozwój segmentu surowcowego (fermy własne),
  • zwiększenie uboju we własnych zakładach produkcyjnych o 25%,
  • rozszerzenie zasięgu działania terytorialnego segmentu dystrybucyjnego poprzez budowę nowych hurtowni lub przejęcia istniejących podmiotów,
  • wzrost własnej produkcji wędlin w ramach Grupy Kapitałowej.

Celem strategii jest umocnienie Grupy Kapitałowej na polskim rynku mięsnym zarówno poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych (ubojowych i przetwórczych, w tym produkcji wędlin), jak i możliwości dystrybucyjnych.