Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

25 KWI, 2019 GODZ: 16:00


Zarząd GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 22 maja 2019 roku o godzinie 13:30 w Warszawie, przy ul. Kłobuckiej 25 - w biurze Spółki.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 2. Projekty uchwał
 3. Jednostkowy raport roczny_2018
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2018
 5. Sprawozdanie Zarządu na temat informacji niefinansowych Gobarto S.A.
 6. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania Gobarto S.A.
 7. Skonsolidowany raport roczny_2018
 8. Sprawozdanie Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Gobarto
 9. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania Grupy Kapitałowej Gobarto
 10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań 2018
 11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku
 12. Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w 2018 roku
 13. Plan połączenia Gobarto S.A. i Jama sp. z o.o.
 14. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
 15. Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie  głosów z tych akcji na dzień 25 kwietnia 2019 roku: 27.800.229 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługuje 27.800.229  głosów. 

Spółka udostępnia adresy mailowe, na które wysyłać  można:

 

Pozostałe aktualności

Festyn Rodzinny Gobarto – Grąbkowo 2019

W sobotę 15 czerwca pracownicy Grupy Kapitałowej Gobarto wraz ze swoimi pociechami mieli okazję świętować Dzień Dziecka. Była to doskonała okazja nie tylko do świetnej zabawy dla całych...

25 CZE, 2019 GODZ: 16:49

Zawody o puchar Gobarto Dziczyzna zakończone

Firma Gobarto Dziczyzna po raz czwarty zorganizowała Zawody w Strzelaniach Myśliwskich o puchar Gobarto Dziczyzna. Wydarzenie odbyło się 11 maja w Krzywiniu i wzięło w nim udział 120...

31 MAJ, 2019 GODZ: 15:35

Wyniki finansowe za I kwartał 2019

 W związku z publikacją przez Gobarto S.A. skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku przekazujemy prezentację wyników za okres trzech miesięcy zakończony dnia...

15 MAJ, 2019 GODZ: 19:01