Informacje dotyczące planu połączenia spółek łączących się:

·         PKM_CMM_PKMT_PW_polaczenie_160324_plan_polaczenia.pdf

·         PKM_CMM_PKMT_PW_polaczenie_160324_plan_polaczenia_NZW_CMM_zmiana_zarzadu.pdf

·         PKM_CMM_PKMT_PW_polaczenie_160324_plan_polaczenia_uchwala_NWZ_PKM.pdf

·         PKM_CMM_PKMT_PW_polaczenie_160324_plan_polaczenia_uchwala_NZW_CMM.pdf

·         PKM_CMM_PKMT_PW_polaczenie_160324_plan_polaczenia_uchwala_NZW_PKMT.pdf

·         PKM_CMM_PKMT_PW_polaczenie_160324_plan_polaczenia_uchwala_NZW_PW.pdf

·         PKM_CMM_PKMT_PW_polaczenie_160324_plan_polaczenia_ustalenie_wart_maj_CMM.pdf

·         PKM_CMM_PKMT_PW_polaczenie_160324_plan_polaczenia_ustalenie_wart_maj_PKMT.pdf

·         PKM_CMM_PKMT_PW_polaczenie_160324_plan_polaczenia_ustalenie_wart_maj_PW.pdf

·         PKM_CMM_PKMT_PW_polaczenie_160324_plan_polaczeniaosw_o_stanie_ksiegowym_CMM.pdf

·         PKM_CMM_PKMT_PW_polaczenie_160324_plan_polaczeniaosw_o_stanie_ksiegowym_PW.pdf